378 Pokaždé, když miluješ nepodmíněně

Pokaždé, když miluješ nepodmíněně,
okřídlený anděl slétá shůry
a říká ti:
„Posaď se rychle na má křídla!
Pán Nejvyšší na tebe čeká.“