3747 Problém s nacházením chyb

Problém s nacházením chyb je,
že ten, kdo nachází chyby na druhých,
není v žádném případě šťastný člověk,
dokonce i když úspěšně
dokončil svou úlohu.