3752 Pochybující mysl a ustrašené srdce

Pochybující mysl a ustrašené srdce
buď vědomě, nebo nevědomě
žijí blízko sebe.