3754 Bůh mladý a Bůh starý

Miluji
Boha mladého
i Boha starého.

Od Boha mladého se učím,
jak běhat, skákat, létat a potápět.

Od Boha starého se učím,
jak plakat a smát se,
a jak se smát a plakat.