3756 Cíť, že s tebou nejsem zarmoucen

Můj Pane,
co mohu dělat,
když Tě nemiluji?

„Mé dítě,
milovat mě je ta absolutně nejlepší věc,
co dělat.
Jestliže to nemůžeš,
tak dělej další nejlepší věc:
zkus myslet a cítit,
že s tebou nejsem zarmoucen.“