4200 Odevzdanosti, má odevzdanosti

Odevzdanosti, má odevzdanosti,
musíš se mnou zůstat po celý život.
Vděčnosti, má vděčnosti,
musíš ve mně zůstat po celý život.