4208 Jako dokonalý žák

Nemusím být úplně dokonalý,
ale mé srdce občas věří
jako dokonalý žák
a má mysl se občas chová
jako dokonalý žák.