4311 Zem nemožnosti

Pokud jsi si neomylně vědom toho,
co jsi,
pak ti Bůh s úsměvem a láskou
pomůže, aby ses odvážil
dobýt zemi nemožnosti.