4312 Cesta radosti

Doposud jsi následoval
svou vlastní cestu:
cestu smutku.
Od nynějška Bůh chce,
abys následoval Jeho Cestu:
cestu radosti.
Něco víc,
už ti začal
velmi soucitně a mocně pomáhat.