4331 Lepší květina ve tvém srdci

Lepší krásná a oduševnělá květina
ve tvém srdci,
než mohutný neplodný strom
přímo před tebou.