4332 Neměň své srdce

Změň svou mysl,
chceš-li sedět u Božích Nohou.
Neměň své srdce,
chceš-li žít v Božím Srdci.