4333 Tvá práce

Nepřeceňuj se
ani se nepodceňuj.
To není tvá práce.
Ostatní se rozhodli,
že to budou dělat.
Nezkoušej se dokonce
ani správně ohodnotit.
Bůh říká, že to je Jeho práce.
Tvá práce je udržovat
oduševnělý pláč srdce
a mocný úsměv života.