4335 Bůh vytvoří příležitosti

Pro upřímné hledající
Bůh Samotný vytvoří
nekonečně víc příležitostí,
než hledající může vůbec najít.