4356 Největší je můj vnitřní chrám

Menší než nejmenší může být vnější chrám,
kam každý den chodím uctívat svého Pána.
Avšak větší než největší je můj vnitřní chrám,
kam se každý den chodím modlit a meditovat
se svým pláčem aspirace a úsměvem zasvěcení,
abych se stal dalším Bohem.