4403 Dva nové způsoby myšlení

Dva zcela nové způsoby myšlení:
milovat Boha Stvořitele nepodmíněně
a sloužit Bohu stvoření bezvýhradně.
V tomto životě nepochybně dosáhnu
těchto dvou nových způsobů myšlení.