4403 Dva nové způsoby myšlení

Dva zcela nové způsoby myšlení:
milovat Boha Stvořitele nepodmíněně
a sloužit Bohu stvoření bezvýhradně.
V tomto životě nepochybně dosáhnu
těchto dvou nových způsobů myšlení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 45.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1982.

Toto je 512th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 45, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »