444 Dobré místo

Dobré místo pro začátek:
oduševnělé hnízdo mé duše.

Dobré místo pro pokračování:
psychické jádro mého srdce.

Dobré místo pro přeměnu:
mentální továrna mé mysli.