4507 Nikdy se nebojí

Mysl se nikdy nebojí
pochybovat a trpět.
Srdce se nikdy nebojí
dávat a přijímat.
Duše se nikdy nebojí
pozorovat a užívat si.
Bůh se nikdy nebojí
usmívat se a překonávat se.