4577 Vytvoř nový svět

Znič násilí
svým úsměvem duše.
Budeš šťastný.

Vytvoř nový svět
zájmem svého srdce.
Staneš se dokonalým.