4613 Kdy mě osvobodíš

Můj Pane,
kdy mě osvobodíš
od divoké netrpělivosti mé mysli,
kdy?

Můj Pane,
kdy mě osvobodíš
od slepé nevděčnosti mého srdce,
kdy?