48. Pomalu a neochvějně

Pomalu se mysl stává jasnou.
Neochvějně se srdce stává čistým.
Bezvýhradně duše projevuje Nejvyššího.
Svrchovaně náš Milovaný Nejvyšší
naplňuje Sám Sebe uvnitř
a prostřednictvím svého dítěte-stvoření.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 387th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »