75. Plná úroda míru

Plnou úrodu míru
jsem sklidil v den,
kdy jsem si uvědomil,
že ani velký hlad země,
ani dobrá hostina Nebe
netouží po mé horlivé přítomnosti.