5046 Říkat, že Bůh stvořil zmatek

Říkat, že Bůh stvořil
zmatek pro tvou mysl
je stejně absurdní,
jako prohlašovat světu,
že můžeš učit Boha
umění dokonalosti.