5051 Podívej, co jsi udělal!

Myslel sis, že bys mohl
objevit sám sebe
naplněním svého života pokušení,
ale podívej, co jsi udělal!
Místo toho, abys našel sám sebe,
tak jsi sám sebe spoutal.