5055 Bůh tě miluje, nezáležíc na tom

Bůh tě miluje,
nezáležíc na tom, co jsi udělal
a nezáležíc na tom, co děláš nyní.
Myslíš ale, že budeš schopen Boha milovat,
jestliže miluje tvou pochybující jedovatou mysl
víc, než miluje tvé oduševnělé nektarové srdce?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 51.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1982.

Toto je 521st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 51, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »