5104 Můj ranní vnitřní učitel

Můj ranní vnitřní učitel
je můj odevzdaný život.
Můj večerní vnitřní učitel
je mé vděčné srdce.