5217 Mé srdce potřebuje Krista

Má mysl potřebuje Bibli,
protože Bible je tak oduševnělá.
Mé srdce potřebuje Krista,
protože On je tak naplňující.