5217 Mé srdce potřebuje Krista

Má mysl potřebuje Bibli,
protože Bible je tak oduševnělá.
Mé srdce potřebuje Krista,
protože On je tak naplňující.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 53.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 524th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 53, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »