5225 Neumírej neopěvované

Ó mé srdce,
neumírej neopěvované.

Ó má mysli,
neumírej neklidná.

Ó mé vitálno,
neumírej nevyzvané.

Ó mé tělo,
neumírej nezměněné.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 53.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 524th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 53, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »