5225 Neumírej neopěvované

Ó mé srdce,
neumírej neopěvované.

Ó má mysli,
neumírej neklidná.

Ó mé vitálno,
neumírej nevyzvané.

Ó mé tělo,
neumírej nezměněné.