5231 První překvapení

První překvapení:
Bůh se ochotně stal člověkem.
Poslední překvapení:
člověk se neomylně stane Bohem.