526 Vzlykající Bůh

Přemýšlející mysl
je potápějící se život.

Potápějící se život
je umírající slib.

Umírající slib
je vzlykající Bůh.