538 Jak to může být pravda?

Můj Pane Nejvyšší,
rozezvonil jsi můj budík.
Jak to může být pravda?

Modlil ses pro mou spásu.
Jak to může být pravda?

Soustředil ses na mé osvícení.
Jak to může být pravda?

Meditovat jsi pro mou realizaci.
Jak to může být pravda?

Kontemploval jsi na mou dokonalost.
Jak to může být pravda?

Žil jsi pro mé uspokojení.
Jak to může být pravda?