537 Už jsem ti odpověděl

Můj Pane Nejvyšší,
pokud Ti někdy napíšu oduševnělý dopis,
odpovíš mi?
„Samozřejmě, Můj synu, samozřejmě.
Ale, mé dítě, nemusíš se psaním obtěžovat.
Už jsem ti odpověděl v plodném tichu:
Miluji Tě.
Skutečně a opravdově tě miluji.“