536 Dvě nejvyšší tajemství

Můj Pán mi řekl nejvyšší tajemství:
„Mé dítě, už ti nikdy nevyhubuji.“

Pověděl jsem svému Pánu nejvyšší tajemství:
„Můj Otče-Příteli, už Tě nikdy nezklamu.“