5397. Život disciplíny

Jen život disciplíny
má schopnost běžet
rychleji než nejrychleji k Nekonečnu.
Život disciplíny
zjednodušuje všechny lidské problémy hledajícího
a urychluje jeho cestu k Bohu
daleko za jeho vlastní představivost.