5508 Vítězství a porážka

Vítězství a porážka
jsou navzájem propojené.
Nesnaž se je oddělit,
ale snaž se přes ně přenést,
touží-li tvé srdce
po trvalém míru.