5507 Pokaždé, když aspiruji

Pokaždé, když jsem inspirován,
stávám se písní Boží Krásy.
Pokaždé, když aspiruji,
stávám se hudbou Boží Povinnosti.