5507 Pokaždé, když aspiruji

Pokaždé, když jsem inspirován,
stávám se písní Boží Krásy.
Pokaždé, když aspiruji,
stávám se hudbou Boží Povinnosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 56.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 527th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 56, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »