5516 Dva pradávní spoluhráči

Měl dva pradávné spoluhráče:
nesobecký pláč svého srdce
a nezastřený úsměv svého života.