5519 Boží Světlo Spravedlnosti

Všechno se může sklonit,
jestliže to vyžaduje nezbytnost.
Ale Boží Světlo Spravedlnosti,
když je požadováno Bohem Samotným,
se nikdy neskloní.