5724 Vnější a vnitřní slepota

Rozdíl mezi vnější a vnitřní slepotou
je tento:
Vnější slepota bohužel
nemůže vidět světlo.
Vnitřní slepota úmyslně
nechce vidět světlo.