5728 Modli se oduševněle

Modli se oduševněle,
budeš schopen
smýt všechny své obavy.

Medituj v tichosti,
dokážeš si vytvořit
úplně nový život.