5780 Bůh mě žádá, abych si nabídl

Než začnu meditovat,
Bůh přede mě pokládá Nápoj svého Soucitu
a žádá mě, abych si nabídl.
Poté, co jsem meditaci skončil,
Bůh přede mě pokládá Hostinu svého Uspokojení
a žádá mě, abych si nabídl.