5803 Vděčné srdce

Jestliže lidstvo porozumí
důležitosti vděčného srdce,
tak bude moci jít mnohem rychleji
a mnohem jistěji
ke svému určenému cíli.