5809 Získáme vše

Rezolutně prohlašuji,
že přijetím Boží Vize-Skutečnosti v nás
získáme vše,
a že vyhnutím se síti pokušení
neztratíme nic.