5830 Duchovní život je obtížný

Duchovní život je obtížný,
avšak upřímní hledající,
kteří nakonec vztyčí
prapory božského světla
a nejvyšší blaženosti,
provždy a navždy zůstanou věrní
svému vnitřnímu Kapitánovi.