5870 Můžeš mít dokonalý mír

Můžeš mít dokonalý mír,
jen pokud dokážeš
zastavit putování své mysli
u Božích Nohou Odpuštění.