6320 Nebudu předstírat

Můj Pane Nejvyšší,
nebudu už dál předstírat,
že jsem dobrý a dokonalý.
Jen mi dovol, abych byl hoden
Tvého Moře Soucitu,
je-li to Tvá Vůle.