6322 Pravý žák cítí

Pravý žák cítí,
že žádná cesta není příliš dlouhá,
pokud jej přivede k nohám
jeho milovaného Mistra.

Falešný žák cítí,
že i nejkratší vzdálenost
je pro něj příliš velká,
když jde přijmout nejvyšší Mír,
Světlo a Blaženost svého Mistra.