6323 Zkus si připomenout

Zkus si připomenout
absolutně první okamžik,
kdy jsi viděl svého Mistra,
nebo kdy tě přijal
za svého opravdového žáka.
Zkus si připomenout,
co jsi cítil hluboko ve svém srdci.
Vzpomeň si na radost a rozechvění své duše.
Připomeň si aspiraci, zasvěcení
a odevzdanost, kterou jsi nabídl
Nejvyššímu v něm.
Zkus si připomenout!