6507 Dvě místa k ukrytí nedokonalostí

Jsou dvě místa k ukrytí našich nedokonalostí:
jedno je
v Soucitném Oku našeho Pána
a druhé je
pod Nohami Odpuštění našeho Pána.