6512 Rozdíl mezi člověkem a Bohem

Vnější rozdíl
mezi člověkem a Bohem je tento:
člověk nezná,
kdežto Bůh zná.

Vnitřní rozdíl
mezi člověkem a Bohem je tento:
člověk není připraven těšit Boha,
kdežto Bůh není připraven
zavrhnout člověka.