6519 Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny

Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny,
když se hledající upřímně odevzdá
Vůli svého vlastního vyššího Já:
Boha Srdce Soucitu.